Distribuie acest articol




Prelucrare date caracter personal

S.C. Flight Booster S.R.L este înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 35437.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, FlightBooster are obligația de a administra în conditii de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Scopul colectării datelor este: facturarea Serviciilor achiziționate, informarea Clienților/ Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Serviciilor oferite, evaluarea activității comerciale, de promovare a Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media și administrative.

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comanda Cumpărătorul declara și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Flight Booster, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numarul 35437, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către FlightBooster, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea și/sau derularea de către FlightBooster, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fara a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare. De asemenea, Cumpărătorul își dă acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către FlightBooster atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau strainatate.

Prin citirea Documentului ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Europa, Nr. 7, Bl. M1, Ap. 704, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, în atenția S.C. FLIGHT BOOSTER S.R.L., vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Europa, Nr. 7, Bl. M1, Ap. 704, Stefanestii de Jos, jud. Ilfov, în atenția S.C. FLIGHT BOOSTER S.R.L., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Deasemenea, FlightBooster poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt pastrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislatiei în vigoare, după cum urmează: instructori, curierat, servicii de plată/bancare.

Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Distribuie acest articol