Distribuie acest articol
Termeni si conditii FLIGHT BOOSTER SRL

Art. 1 DEFINIȚII ȘI TERMENI

RealHappyness.com, FlightBooster.com și EuZbor.ro – denumiri comerciale ale S.C. FLIGHT BOOSTER S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Stefanestii de Jos, Str. Europa, Nr. 7, Bl. M1, Ap. 704, jud. Ilfov, având număr de ordine în Registrul Comerțului J23/1104/2017, cod unic de înregistrare fiscală 33994143.

Vânzător – Flight Booster S.R.L.

Furnizor servicii - orice partener / prestator, persoană juridică autorizată să furnizeze servicii, sau persoane desemnate legal de acesta, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului de Furnizor, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Platformei web din secțiunea Termeni și Condiții și are postate oferte pe www.realhappyness.com, denumit generic Furnizor.

Instructor - orice persoane autorizată să presteze activitatile postate in oferte, desemnată de Furnizorul de servicii, denumit mai departe Presator (prestator de servicii).

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică / entitate juridică care lansează și finalizează o Comanda pe Platforma web www. realhappyness.com.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are / obține acces la conținutul Platformei web, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Flight Booster (electronic, telefonic, social media, etc).

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Platformă web, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Platformei web din secțiunea Termeni și Condiții , fie el Cumpărător sau Furnizor.

Beneficiar – un Cumparator sau o terță persoană care a primit de la Cumpărător (sub formă de cadou, fără alte implicații financiare și prin menționarea datelor de contact ale acestuia la momentul achiziției Serviciului) un Serviciu / Produs oferit de către un Furnizor prin intermediul Platformei web.

Username – pseudonim prin care un anumit Utilizator/ Client/ Cumpărător poate naviga / compara oferte / lansa și finaliza comenzi pe Platformă web. Nickname-ul este asociat informațiilor din Platforma web ale Utilizatorului/ Clientului/ Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secțiunea din Platforma web formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Platforma web (Comenzi, Favorite, Zboruri efectuate, etc.).

Platformă web – aplicație web, de tip marketplace, pe domeniul www.realhappyness.com, și subdomeniile acestuia.

Administrator – persoană desemnata de Vânzător pentru administrarea și moderarea tuturor informațiilor și datelor existente pe Platforma web.

Moderare – activitatea de validare si aprobare a tuturor informațiilor si modificărilor apărute pe Platforma web. Moderarea include, dar nu se limitează la restricționarea accesului orcărui utilizator.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Platformei web, intenția sa de a achiziționa Servicii / Produse oferite și publicate pe Platforma web de către Furnizori.

Serviciu / Produs – terapii, zboruri și cursuri de zbor, fara insa a se limita doar la acestea, inclusiv documentele menționate în Comandă, care urmează a fi transmise de către Vânzător si care necesită prestare din partea Furnizorului de servicii, în intervalul de timp descris in oferta, în favoarea Cumpărătorului / Beneficiarului, ca urmare a Contractului încheiat.

Certificat Cadou – un certificat, cu o valoare setată de Cumpărător, achiziționat în avans de acesta, și care poate fi utilizat ulterior pentru achizitia oricărui Serviciu. Contravaloarea Certificatului cadou va fi scazut din prețul de aciziție al Serviciului. Certificatul Cadou poate fi acordat, Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului, și de Vânzător, cu titlu de gratuitate / reducere în cadrul campaniilor de promovare și nunumai. Certificatul cadou poate fi utilizat atat de Client / Cumpărător / Utilizator cât și de un Beneficiar care a primit Certificatul cadou.

Voucer – un serviciu, oferit de un Furnizor de servicii care are o perioadă de valabilitate, in care poate fi utilizat, mare, stabilită în ofertă, și care, în general, are un preț mai mare decît cel al Serviciului, justificat de plaja mare de alegere a datei de prestare de catre Cumpărător / Beneficiar.

Contract – reprezintă întelegerea între părți, la distanță, prin intermediul Platformei Web, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului, prin care una dintre parti – Cumpărătorul - achizitionează un Serviciu / Produs, iar cealalta parte – Vânzătorul - intermediază prestarea Serviciului contra unui preț.

Campanie / Promoție – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Servicii / Produse având un stoc limitat și predefinit, Condiții și Termeni predefiniți, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător / Furnizor.

Conținut:
• toate informațiile de pe Platforma web care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament electronic, atât de Cumparatori/Clienți/Utilizatori cât si de Furnizori;
• conținutul oricărui e-mail trimis, Cumparatorilor/Clienților/Utilizatorilir și Furnizorilor, de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat /colaborator al Vânzătorului, Cumparatorului/Clientului/Utilizatorului sau Furnizorului, conform datelor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de Serviciile / Produsele și/sau tarifele practicate de către un Furnizor cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător și Furnizor, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Recenzie - Comentariu – evaluare scrisă de către Beneficiar/Utilizator/Client/Cumpărător a unui serviciu achiziționat de pe Platforma web, redactată pe baza experienței personale și a capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Serviciul / Produsul respectă sau nu specificațiile menționate de către Furnizor.

Recenzie - Clasificarea – mod de exprimare a gradului de satisfacție a unui Beneficiar/Utilizator/Client/Cumpărător vis-à-vis de un Serviciu/Furnizor. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea la cinci stele (unde 5 inseamna cel mai mare punctaj). Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Beneficiar/Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui Serviciu / Produs.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic sau nu, pe marginea unuei Recenzii sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formulă de adresare de către Cumparatori/Clienți/Utilizatori cu scopul de a obține informații despre Serviciile / Produsele furnizate de către Furnizor prin intermediul Platformei web.

Răspuns – informație scrisă care este transmisă Cumparatorului/Clientului/Utilizatorului care a adresat o Întrebare în Platforma web, în pagina unui anumit Serviciu / Produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de Vânzător/ Furnizor / un alt Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document –Termenii și Condițiile Contractuale prezente.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv e-mail asupra Campaniilor / Promoțiilor / Produselor / Serviciilor desfășurate de către anumiți Furnizori / Instructori într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Serviciu / Produs de către Flight Booster, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Serviciilor / Produselor așa cum sunt precizate în descrierea acestora de către Furnizori.

NO SHOW Prestator – situație în care Cumpărătorul / Beneficiarul nu beneficiază de Serviciul achiziționat din cauza lipsei neanunțate a Prestatorului.

NO SHOW Beneficiar/Cumpărător – situație în care Prestatorul nu poate presta Serviciul achiziționat din cauza lipsei neanunțate a Beneficiarului/Cumpărătorului.

Cod unic confirmare – cod de confirmare a prestării Serviciului achiziționat pe care Cumpărătorul îl primește la confirmarea Comenzii, pe adresa de e-mail declarată la crearea Contului pe Platformei web. Acest Cod va fi transmis Prestatorului / Furnizorului de servicii care prestează Serviciul respectiv, numai după ce prestarea a avut loc. În cazul activitatilor ce se intind pe o durata mai mare de o zi, acest cod va fi transmis Prestatorului / Furnizorului de servicii în momentul în care se efectuează înscrierea in activitatea respectiva.

COD unic de anulare / reprogramare (vreme rea , spa țiu aerian restricționat) – acest cod este utilizat doar pentru activitatile desfasurate in aer liber, si va fi transmis Prestatorului / Furnizorului de servicii numai în cazul în care din cauza Condițiilor meteo, limitări ale spațiului aerian, Serviciul se reprogrameaza sau nu se poate presta. Acest cod este acelasi cu Codul unic de confirmare.

Art. 2 POLITICILE FLIGHT BOOSTER SRL

Pentru a facilita un cadru cat mai organizat si pentru a oferi o experienta cat mai placuta Utilizatorului / Clientului / Cumpărătorului / Furnizorului, Flight Booster SRL dispune urmatoarele politici ca parte integranta a prezentului Document:


  • POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
  • POLITICA DE PUBLICARE A OFERTELOR ONLINE
  • POLITICA DE ACHIZITIE, PLATA SI LIVRARE
  • POLITICA DE REZENZIE
  • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • POLITICA DE COOKIE

Prin confirmarea acordului asupra Termenilor si Conditiilor Flight Booster din prezentul Contract, confirmati ca ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu intreg documentul, inclusiv cu Politicile mai sus mentionate.

Art. 3 OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA VÂNZĂTORULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SERVICIILE OFERITE

3.1 Vânzătorul intermediază Servicii / Produse ce fac obiectul Comenzii, respectiv al Contractului. Această intermediere se face cu informarea Cumpărătorului, acesta acceptând și dându-și acordul pentru această modalitate de lucru prin agrearea prezentului Document înainte de lansarea Comenzii.

3.2. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale în ceea ce privește procesul de Comandă / Vânzare, fără a avea responsabilitate în ceea ce privește prestarea Serviciului de către Furnizor / Prestator, intervenind totuși acolo unde este solicitat de către Cumpărător pentru a ne asigura că acesta beneficiază de Serviciul achiziționat sau – în cazul în care Serviciul nu poate fi prestat de către Prestator conform Termenilor si Condițiilor Contractuale – de rambursarea contravalorii Serviciului.

3.3. În situația în care Vânzătorul este anunțat către de Furnizor sau Client / Beneficiar, semnalând situația de NO SHOW Client sau NO SHOW Instructor, cu 15 minute înainte de presatarea serviciului, Vânzătorul se obligă să contacteze telefonic partea lipsa, apoi - în cazul în care aceasta nu răspunde – la 10 minute și în final la 5 minute după ora programării și – funcție de motivele care au dus la situația de NO SHOW - să încerce rezolvarea acesteia conform Termenilor și Condițiilor și agreate.

Art. 4 OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA FURNIZORULUI / PRESTATORULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SERVICIILE OFERITE

4.1. Să folosească doar personal calificat în domeniul/domeniile care fac obiectul Serviciilor prestate și să anunțe Beneficiarul Flight Booster asupra identității acestora, să pună la dispoziția Beneficiarului Flight Booster datele acestora de contact și să facă dovada experienței acestora din care sa reiasă că sunt certificați să presteze servicii în numele Furnizorului;

4.2. Să respecte legislația de comercializare a produselor / serviciilor și legislația cu privire la desfășurarea activităților de terapie, instruire, zboruri de inițiere în tandem / dublă comandă, etc.;

4.3. Să posteze oferte de Produse și Servicii pe Platforma web www.realhappyness.com și să respecte termenele de livrare si programările ofertelor achiziționate de Cumpărător;

4.4. Să presteze serviciile achiziționate de către Cumpărător conform ofertei publicate și termenilor din contract, în condiții de maximă siguranță şi respectând legislația în vigoare.

4.5. Prestarea Serviciului se poate realiza numai după un set minim de instructaj care se va face la fața locului de către Prestator. Furnizorul garantează integritatea fizică a Beneficiarului / Cumpărătorului și va face toate demersurile necesare pentru ca Beneficiarul sau Cumpărătorul să fie informați asupra activității care urmează sa aibă loc, asupra riscurilor la care se supun, asupra întregii activități care urmează să aibă loc, indiferent de natura activitatii intreprinse.

4.6. În cazul activitatilor care necesita detinerea unei licente de pilotat, orice Serviciu se va efectua în tandem / dublă comandă. În acest sens, pentru siguranța prestării Serviciului, intervalul de greutate acceptat, sau orice alte detalii tehnice necesare sunt specificate de fiecare Instructor / Prestator în ofertele publicate, în funcție de tipul de echipament cu care se va efectua activitatea.

4.7. Furnizorul de servicii va menționa în Ofertă toate amănuntele legate de prestarea Serviciului, locație, condiții de anulare. Întreaga responsabilitate pentru modul în care decurge prestarea Serviciului, dar și amănuntele legate de logistică se vor stabili de catre Furnizorul de servicii și cad în sarcina acestuia;

4.8. Să reconfirme prestarea Serviciului cu minim 24 ore înainte de data rezervării. În acest sens Beneficiarul/ Clientul final vor contacta Furnizorul sau persoana de contact desemnată de către acesta pentru a stabili împreună și de comun acord cu acesta toate aspectele logistice;

4.9. Furnizorul se obligă să aducă la cunoștința catre Flight Booster orice schimbare a certificărilor și licențierilor sale, schimbare care ar putea duce la nulitatea contractului incheiat cu Vanzătorul, fie că este vorba despre suspendarea acestora, revalidare, pierdere/furt sau incapacitate fizică.

4.10. Furnizorii de servicii să solicite Codurile de confirmare de la Cumpărători / Beneficiari și, in baza acestora sa să inițieze confirmarea serviciilor prestate.

Art. 5 DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALA

5.1. Conținutul, așa cum este definit Art. 1., incluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Platforma web, sunt proprietatea exclusivă a Flight Booster, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului îi este permisă distribuirea și publicarea, pe rețele de socializare, a ofertelor / promoțiilor care se află deja publicate pe Platforma web, cu condiția să respecte contextul original intenționat de Flight Booster si sa mențină însemnele care semnifică dreptul de autor al Flight Booster asupra Conținutului.

5.3. Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, cu modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decat cel original intenționat de Flight Booster, includerea oricărui Conținut în afara Platformei web, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Flight Booster asupra Conținutului.

5.4. Participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, se va face cu acordul scris al Flight Booster.

5.5. Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți a notificărilor primite pe adresa de email, acestea având scopul exclusiv de informare si desfăsurare în condiții optime a prezentului Contract.

5.6. Orice Conținut la care Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul folosit nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Flight Booster și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Flight Booster cu referire la acel Conținut este proprietatea exclusiva a Flight Booster.

5.7. Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul nu poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut în scopuri comerciale, fără un acord de utilizare specific și valid încheiat între Flight Booster și acesta.

5.8. În cazul în care Flight Booster confera Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului dreptul de a utiliza, sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Platformă web sau a perioadei definite în acord, conform Condițiilor definite, în cazul în care acestea există, și nu reprezintă un angajament contractual din partea Flight Booster pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.9. Niciun Conținut transmis Clientului / Cumpărătorului / Utilizatorului, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau, dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Flight Booster și/sau al angajatului/subcontractor Flight Booster, care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut, exceptând Contractul si Contract de furnizare servicii și produse, asa cum au fost definite în Art.1.

5.10. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

Art. 6 COMANDA

6.1. Clientul / Cumpărătorul / Utilizatorul poate lansa Comenzi pe Platformă web, prin adaugarea Serviciilor / Produselor dorite în coșul de cumpărături, după agreerea Termenilor si Conditiilor pentru Cumparatori, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adaugat în coșul de cumpărături, un Serviciu / Produs este disponibil pentru achiziție în masura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Serviciului.

Te rugam sa accesezi in continuare si:


  • POLITICA DE ACHIZITIE, PLATA SI LIVRARE

Prin confirmarea acordului asupra Termenilor si Conditiilor Flight Booster din prezentul Contract, confirmati ca ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu intreg documentul, inclusiv cu Politicile mai sus mentionate.

Art. 7 CONFIDENȚIALITATE
7.1. Informațiile de orice natură furnizate, de către Cumpărător / Utilizator, Vânzătorului, vor ramane în proprietatea Vânzătorului si vor putea fi transmise către Furnizorii / Prestatorii agreeați de Vânzător, în vererea onorării comenzilor de Servicii si Produse conform Prezentului Document.

7.2. Nicio declarație publică, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părti nu va fi facută de Cumpărător / Utilizator / Prestator, cu privire la Comanda / Contract fără consimțămantul prealabil scris al Vânzătorului.

7.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Platformei web, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Platformei web. Flight Booster nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Art. 8 PUBLICITATE ȘI COMUNICĂRI COMERCIALE

8.1. Newsletterele Flight Booster (Realhappyness.com / FlightBooster.com / EuZbor.ro) sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Flight Booster. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

8.2. În momentul în care Clientul își crează un Cont pe Platforma web, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, prin contactarea FlightBooster în acest sens.

8.3. Renunțarea la primirea Newsletterelor de către Client / Cumpărător / Utilizator se poate face în orice moment folosind legatura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau prin intermediul unui e-mail trimis la adresa office@realhappyness.com cu subiectul DEZABONARE NEWSLETTER.

8.4. Renunțarea la primirea Newsletterelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

Art. 9 FACTURARE – PLATĂ

9.1. Cumparatori

9.1.1. Prețurile Serviciilor afișate în cadrul Platformei web www.realhappyness.com pot include T.V.A. conform legislației în vigoare.

9.1.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă, Clientul / Cumpărătorul având posibilitatea să aleagă metoda de plată dorită. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Serviciile achiziționate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare. Datele folosite pentru facturare sunt datele furnizate de către Client / Cumpărător la crearea Contului pe Platforma web.

9.1.3. Moneda de bază pe Platforma web, pentru afișarea tarifelor, este leu (RON). Tarifele pot fi afisate și în urmatoarele monede : dolarul american (USD), euro (EUR) si lira sterlină (GBP). Cursul de schimb valutar, la care sunt afisate tarifele in USD, EUR și GBP sunt actualizate periodic, dar nu zilnic. Indiferent de moneda în care sunt afisate tarifele, factura va fi emisă în echivalentul lei (RON).

Art. 10 LIVRAREA PRODUSELOR ȘI PRESTAREA ȘI CONFIRMAREA SERVICIILOR

10.1. Vânzătorul intermediază vânzarea de Produse / Servicii ce fac obiectul Comenzii, respectiv al Contractului.

Te rugam sa accesezi in continuare si:


  • POLITICA DE ACHIZITIE, PLATA SI LIVRARE

Prin confirmarea acordului asupra Termenilor si Conditiilor Flight Booster din prezentul Contract, confirmati ca ati luat la cunostinta si sunteti de acord cu intreg documentul, inclusiv cu Politicile mai sus mentionate.

Art. 11 RASPUNDERE

11.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Beneficiarul/Clientul/Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Furnizor / Prestator a oricărei dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Serviciilor în timpul și / sau după prestare.

11.2. Toate activitatile dar mai ales sporturile aeriene, dar fara a se limita la acestea, pot fi considerate activitati din categoria sporturi extreme cu factor de risc. Desi arareori, participanții pot suferi senzații de disconfort, rău de mișcare, rău de înălțime, precum și accidentări. Prin participarea la acest gen de activitate, Clientul / Cumpărătorul / Beneficiarul înțelege și își asuma responsabilitatea acestor riscuri. În cazul în care Beneficiar este o a treia persoană, Cumpărătorul are datoria de a îl informa pe acesta asupra riscurilor. În acest caz, prin participarea la acest gen de activitate, Beneficiarul înțelege și își asumă responsabilitatea asupra acestor riscuri.

Art. 13 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

13.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unui/unei tribunal arbitral/instanțe judecătorești, în cazul în care una dintre părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale enumerate în prezentul contract;

- este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;

- cesionează drepturile și obligațiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părți;

- își încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea/rezilierea prezentului contract.

- în termen de 5 zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoștință că nu și-a executat ori își execută în mod necorespunzător oricare dintre obligațiile ce-i revin.

- prin notificarea in scris, a uneia dintre parțile prezentului contract, cu 30 de zile inainte de data incetării propriu-zise a contractului.

13.2. Partea care invoca o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

13.3. Rezilierea / incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

13.4. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

Art. 14 MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

Termenii si Conditiile Contractuale, vor disponibili in permanență la adresa https://www.realhappyness.com/termeni-si-conditii-flight-booster, și fac parte din prezentul contract.

Flight Booster își rezerva dreptul de a modifica in orice moment continutul Termenilor si Conditiilor de utilizare, fara notificarea prealabila a utilizatorilor. Utilizatorii vor avea acces permanență la Termenii si Conditiile Contractuale, pentru a le putea consulta in orice moment.

Art. 15 LIMITAREA RĂSPUNDERII

15.1. Nicio prevedere din prezentul contract nu exclude sau nu limiteaza raspunderea oricareia dintre parti: pentru frauda, sau in legatura cu despagubirile relative la drepturile de proprietate intelectuala prevazute la Art. 5.

15.2. Flight Booster nu isi asuma in niciun caz responsabilitatea pentru pierderi de ordin financiar sau comercial, si pentru nicio pierdere indirecta sau pe cale de consecinta pe care o poate suferi Utilizatorul. Acestea includ orice pierderi de profit (indiferent daca sunt suferite direct sau indirect), orice pierdere de patrimoniu sau privind reputatia firmei, sau orice pierdere de date suferita.

15.3. Flight Booster nu este raspunzator pentru pierderile sau stergerile de informatii survenite in urma actiunilor directe sau indirecte efectuate de Furnizor / Utilizator asupra datelor. In cazul in care informatiile, in functie de natura lor, pot fi recuperate, operatiunea de recuperare revine exclusiv in sarcina Furnizor / Utilizator. Flight Booster nu garanteaza posibilitatea de recuperare pentru toate informatiile pierdute si nu garanteaza integritatea datelor obtinute in urma operatiunii de recuperare.

15.4. Flight Booster nu va fi raspunzator pentru orice pierdere sau prejudiciu suportat de Furnizor / Utilizator, ca urmare a:

15.4.a. Eventualelor modificari pe care Flight Booster le-ar putea aduce Serviciilor de administrare cont, ca urmare a interuperilor temporare sau definitive aduse de catre Flight Booster in administrarea conturilor sau ca urmare a eliminarii automate si definitive din sistem a conturilor suspendate pentru inactivitate si a informatiilor continute de catre acestea;

15.4.b. Pierderii, stergerii, coruperii sau eventualelor erori de stocare a continutului incarcat sau transmis de Furnizor / Utilizator in cadrul procesului de utilizare a Platformei web;

15.4.c. Nerespectarii de catre Furnizor / Utilizator a obligatiei de a comunica exclusiv informatii corecte si autentice cu privire la identitate, date de contact si orice fel de detalii despre produsele oferite in cadrul Platformei web (nume produs, pret produs, descriere produs, imagini s.a.);

15.4.d. Nerespectarii de catre Furnizor / Utilizator a obligatiei de a asigura securitatea contului si a datelor de acces.

Art. 16 FORȚĂ MAJORĂ

16.1. Niciuna dintre părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

16.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

Art. 17 DISPOZIȚII FINALE

Oricare persoana care accepta prezentul contract in numele uneia dintre parti, declara si garanteaza ca a fost pe deplin imputernicita si ca au fost intreprinse toate masurile necesare exprimarii unui consimtamant valabil in numele partii pe care o reprezinta.

Art. 18 LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Flight Booster și Cumpărători / Furnizori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de insțantele judecătorești române competente din județul Ilfov.

Distribuie acest articol